Indiqueu l'email de @malgrat.es que desitgeu. Per exemple: joan@malgrat.es
Indiqueu una direcció d'email per poder contactar-vos.

Condicions

Els emails s'atorguen per rigurós ordre de sol·licitud, ja que no és possible repetir-ne el nom. La data d'arribada de la sol·licitud es prendrà com a data de reserva i serà vàlida fins que rebeu la confirmació de disponibilitat de l'email sol·licitat. Per a qualsevol consulta, si us plau, useu el formulari de contacte.